Stanovy klubu

Stanovy klubu lze stáhnout ZDE.

Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze stáhnout ZDE.

Schůze výboru

Zápisy ze schůze výboru GCZLO jsou k nahlédnutí na vyžádání v klubovně.

Členské schůze

Schůze členů klubu se konají tradičně v polovině prosince. Všechny zápisy jsou k nahlédnutí na vyžádání v klubovně.

Správní rada

Ustavující schůzí Golf Clubu Zlonín byli dne 20. 8. 2009 zvoleni prezident, víceprezident a sekretář klubu.

  • Prezident
    Ing. Ondřej Vrabec
  • Víceprezident
    Pavel Vrabec
  • Sekretář klubu
    PharmDr. Milena Švecová

Sportovně technická komise

Předsedou STK byl zvolen Ing. Jan Vaněček.

Golf Zlonín – sezóna 2019

Golf Zlonín – sezóna 2018

Golf Zlonín – sezóna 2017