Online přihláška

Titul:
Jméno:
Příjmení:
Datum narození (DD.MM.RRRR):
Rodné číslo:
Telefon:
Email:
Adresa (ulice):
Adresa (PSČ, město):
5 + 6 = (ochrana proti SPAMu):
Tučně uvedené údaje jsou povinné.
Roční členský příspěvek:
2000,- (základní)
1500,- (základní-mládež a senioři)
výše dle zvolené varianty (hrací)
Roční členský příspěvek zaplatím:
Hotově:
Převodem na účet (234240840/0300):


Žádám tímto o přijetí do Golf Clubu Zlonín se sídlem: Zlonín 142, 250 64 Zlonín (pošta Měšice u Prahy), IČO: 22834982, zastoupeného prezidentem klubu Ing. Ondřejem Vrabcem.

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem se seznámil se stanovami klubu, se kterými souhlasím.

Roční členství je platné do 31. 12. 2018.
Identifikace platby: VS – přidělené registrační číslo.

Souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údaju podle zákona č.101/2000 Sb. v platném znění a souhlasím s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000 Sb. v platném znění pro potřeby klubu.

Souhlasím s tím, že Golf Club Zlonín je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence ČGF. Souhlasím se zasíláním informačních emailů klubu.